บริษัท พิกเซลเล้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พิกเซลเล้นท์ จำกัด"

บริษัท พิกเซลเล้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พิกเซลเล้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พิกเซลเล้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พิกเซลเล้นท์ จำกัด


45 ซอยศรีนครินทร์ 5 (ลำสาลี 1) ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พิกเซลเล้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

45 ซอยศรีนครินทร์ 5 (ลำสาลี 1) ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท พิกเซลเล้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พิกเซลเล้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105559016364
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พิกเซลเล้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พิกเซลเล้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*