บริษัท เวลล์ ไลท์ กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวลล์ ไลท์ กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เวลล์ ไลท์ กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวลล์ ไลท์ กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวลล์ ไลท์ กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้า เหล็ก ท่อน้ำ โคมไฟ หลอดไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวลล์ ไลท์ กรุ๊ป จำกัด


29/18 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวลล์ ไลท์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

29/18 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เวลล์ ไลท์ กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวลล์ ไลท์ กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105559016399
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวลล์ ไลท์ กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวลล์ ไลท์ กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*