บริษัท โคเก้นท์ ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โคเก้นท์ ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด"

บริษัท โคเก้นท์ ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โคเก้นท์ ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โคเก้นท์ ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการอาหารสำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โคเก้นท์ ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด


130/132 ซอยรามอินทรา 40 แยก 6 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โคเก้นท์ ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

130/132 ซอยรามอินทรา 40 แยก 6 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท โคเก้นท์ ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โคเก้นท์ ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559016402
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โคเก้นท์ ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โคเก้นท์ ฟู๊ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*