บริษัท เอส แอนด์ ที จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส แอนด์ ที จำกัด"

บริษัท เอส แอนด์ ที จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส แอนด์ ที จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส แอนด์ ที จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส แอนด์ ที จำกัด


56/118 ซอยพระยาสุเรนทร์ 45 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส แอนด์ ที จำกัด ตั้งอยู่ที่

56/118 ซอยพระยาสุเรนทร์ 45 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท เอส แอนด์ ที จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส แอนด์ ที จำกัด

ได้แก่ 0105559016429
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส แอนด์ ที จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส แอนด์ ที จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*