บริษัท ปอร์โท อาร์ทธีเรียส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปอร์โท อาร์ทธีเรียส์ จำกัด"

บริษัท ปอร์โท อาร์ทธีเรียส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปอร์โท อาร์ทธีเรียส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปอร์โท อาร์ทธีเรียส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก อุปกรณ์ วัสดุตกแต่งทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปอร์โท อาร์ทธีเรียส์ จำกัด


2 ซอยลาดพร้าว 128/1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปอร์โท อาร์ทธีเรียส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

2 ซอยลาดพร้าว 128/1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ปอร์โท อาร์ทธีเรียส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปอร์โท อาร์ทธีเรียส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559016437
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปอร์โท อาร์ทธีเรียส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปอร์โท อาร์ทธีเรียส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*