บริษัท เป็นเอก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เป็นเอก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท เป็นเอก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เป็นเอก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เป็นเอก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าวัสดุสิ้นเปลืองชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร อุตสาหกรรมทุกชนิดทั้งในและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เป็นเอก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


7/214 ซอยเลียบคลองสอง 19 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เป็นเอก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

7/214 ซอยเลียบคลองสอง 19 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท เป็นเอก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เป็นเอก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105559016453
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เป็นเอก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เป็นเอก เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*