บริษัท อันดามัน มณี ภูวิลล่า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อันดามัน มณี ภูวิลล่า จำกัด"

บริษัท อันดามัน มณี ภูวิลล่า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อันดามัน มณี ภูวิลล่า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อันดามัน มณี ภูวิลล่า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ โรงแรม ภัตคาร บาร์ ไนท์คลับ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อันดามัน มณี ภูวิลล่า จำกัด


742 ซอยเจริญนคร 78 ถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อันดามัน มณี ภูวิลล่า จำกัด ตั้งอยู่ที่

742 ซอยเจริญนคร 78 ถนนเจริญนคร แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท บริษัท อันดามัน มณี ภูวิลล่า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อันดามัน มณี ภูวิลล่า จำกัด

ได้แก่ 0105559016496
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อันดามัน มณี ภูวิลล่า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อันดามัน มณี ภูวิลล่า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*