บริษัท เอ็ม เมดเซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็ม เมดเซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เอ็ม เมดเซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็ม เมดเซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 60,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็ม เมดเซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จัดหาบุคคลากรในรูป OUTSOURCE ให้กับนิติบุคคลหรือบุคคลที่ต้องการพนักงานทำความสะอาด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็ม เมดเซอร์วิส จำกัด


211 ซอยเพชรเกษม 48/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็ม เมดเซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

211 ซอยเพชรเกษม 48/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็ม เมดเซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็ม เมดเซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105559016526
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็ม เมดเซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็ม เมดเซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*