บริษัท สเตเบิล คอมเมอร์เชียล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สเตเบิล คอมเมอร์เชียล จำกัด"

บริษัท สเตเบิล คอมเมอร์เชียล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สเตเบิล คอมเมอร์เชียล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สเตเบิล คอมเมอร์เชียล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย เครื่องสำอาง ยา อาหาร อาหารเสริม สมุมไพร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สเตเบิล คอมเมอร์เชียล จำกัด


53 ซอยราษฎร์อุทิศ 64 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สเตเบิล คอมเมอร์เชียล จำกัด ตั้งอยู่ที่

53 ซอยราษฎร์อุทิศ 64 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท สเตเบิล คอมเมอร์เชียล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สเตเบิล คอมเมอร์เชียล จำกัด

ได้แก่ 0105559016534
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สเตเบิล คอมเมอร์เชียล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สเตเบิล คอมเมอร์เชียล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*