บริษัท ชัยพฤกษ์ เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชัยพฤกษ์ เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท ชัยพฤกษ์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชัยพฤกษ์ เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชัยพฤกษ์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า และประกอบกิจการค้าสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ชำแหละ และเครื่องในสัตว์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชัยพฤกษ์ เทรดดิ้ง จำกัด


37 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย65 แยก1-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชัยพฤกษ์ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

37 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย65 แยก1-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ชัยพฤกษ์ เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชัยพฤกษ์ เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559016551
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชัยพฤกษ์ เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชัยพฤกษ์ เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*