บริษัท พี.ที.อาร์คิเทคท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี.ที.อาร์คิเทคท์ จำกัด"

บริษัท พี.ที.อาร์คิเทคท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี.ที.อาร์คิเทคท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี.ที.อาร์คิเทคท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับออกแบบอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท เป็นที่ปรึกษางานด้านสถาปัตยกรรมและงานออกแบบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี.ที.อาร์คิเทคท์ จำกัด


134 ซอยสุขุมวิท 95 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี.ที.อาร์คิเทคท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

134 ซอยสุขุมวิท 95 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท พี.ที.อาร์คิเทคท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี.ที.อาร์คิเทคท์ จำกัด

ได้แก่ 0105559016615
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี.ที.อาร์คิเทคท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี.ที.อาร์คิเทคท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*