บริษัท สวยดี คอสเมติกส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สวยดี คอสเมติกส์ จำกัด"

บริษัท สวยดี คอสเมติกส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สวยดี คอสเมติกส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สวยดี คอสเมติกส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อ ขาย ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สวยดี คอสเมติกส์ จำกัด


72 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สวยดี คอสเมติกส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

72 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 60 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท สวยดี คอสเมติกส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สวยดี คอสเมติกส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559016691
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สวยดี คอสเมติกส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สวยดี คอสเมติกส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*