บริษัท กั๊มฟา กรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กั๊มฟา กรุ๊ป จำกัด"

บริษัท กั๊มฟา กรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กั๊มฟา กรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กั๊มฟา กรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิกจาร รับจัดงานอีเว้นท์ ในสถานที่ต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กั๊มฟา กรุ๊ป จำกัด


633 ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กั๊มฟา กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

633 ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท กั๊มฟา กรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กั๊มฟา กรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105559016704
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กั๊มฟา กรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กั๊มฟา กรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*