บริษัท ยูเคชาช่า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูเคชาช่า จำกัด"

บริษัท ยูเคชาช่า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูเคชาช่า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูเคชาช่า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจผลิตและค้าเครื่องดื่มประเภท ชา กาแฟ บรรจุขวด กระป๋อง หรือภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทอื่นๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูเคชาช่า จำกัด


521 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 53 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูเคชาช่า จำกัด ตั้งอยู่ที่

521 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 53 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ยูเคชาช่า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูเคชาช่า จำกัด

ได้แก่ 0105559016712
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูเคชาช่า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูเคชาช่า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*