บริษัท ซีนิธ ริช จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีนิธ ริช จำกัด"

บริษัท ซีนิธ ริช จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีนิธ ริช จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีนิธ ริช จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการด้านการบัญชี การสอบบัญชี และภาษีอากร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีนิธ ริช จำกัด


88 ซอยกาญจนาภิเษก 004 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีนิธ ริช จำกัด ตั้งอยู่ที่

88 ซอยกาญจนาภิเษก 004 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ซีนิธ ริช จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีนิธ ริช จำกัด

ได้แก่ 0105559016739
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีนิธ ริช จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีนิธ ริช จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*