บริษัท โมโตสแควร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โมโตสแควร์ จำกัด"

บริษัท โมโตสแควร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โมโตสแควร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โมโตสแควร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายจักรยานยนต์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โมโตสแควร์ จำกัด


93,95,97 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โมโตสแควร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

93,95,97 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท โมโตสแควร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โมโตสแควร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559016755
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โมโตสแควร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โมโตสแควร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*