บริษัท พีลูล่า 45 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีลูล่า 45 จำกัด"

บริษัท พีลูล่า 45 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีลูล่า 45 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีลูล่า 45 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้ายยางยืด เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องประดับและแต่งกาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีลูล่า 45 จำกัด


1112/2-1112/3 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีลูล่า 45 จำกัด ตั้งอยู่ที่

1112/2-1112/3 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท พีลูล่า 45 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีลูล่า 45 จำกัด

ได้แก่ 0105559016798
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีลูล่า 45 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีลูล่า 45 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*