บริษัท เอสซี ธารา จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอสซี ธารา จำกัด"

บริษัท เอสซี ธารา จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอสซี ธารา จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอสซี ธารา จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอสซี ธารา จำกัด


126/103 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอสซี ธารา จำกัด ตั้งอยู่ที่

126/103 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เอสซี ธารา จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอสซี ธารา จำกัด

ได้แก่ 0105559016836
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอสซี ธารา จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอสซี ธารา จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*