บริษัท แม่บุญรอด ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แม่บุญรอด ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด"

บริษัท แม่บุญรอด ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แม่บุญรอด ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แม่บุญรอด ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน การขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำทางอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แม่บุญรอด ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด


4288/391 อาคารแอสปาย พระราม 4 ชั้น 19 ตึก เอ ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แม่บุญรอด ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ตั้งอยู่ที่

4288/391 อาคารแอสปาย พระราม 4 ชั้น 19 ตึก เอ ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท แม่บุญรอด ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แม่บุญรอด ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

ได้แก่ 0105559016844
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แม่บุญรอด ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แม่บุญรอด ชิปปิ้ง แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*