บริษัท แพค แมค ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แพค แมค ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท แพค แมค ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แพค แมค ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แพค แมค ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องอุปโภค บริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แพค แมค ซัพพลาย จำกัด


109,111 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แพค แมค ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

109,111 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท แพค แมค ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แพค แมค ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105559016852
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แพค แมค ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แพค แมค ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*