บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค จำกัด"

บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจัดงานแสดงเปิดตัวสินค้า และ งานอีเว้นท์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค จำกัด


1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 ห้องเลขที่ 1907/2-1908 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค จำกัด ตั้งอยู่ที่

1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 ห้องเลขที่ 1907/2-1908 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค จำกัด

ได้แก่ 0105559016909
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*