บริษัท เบทเทอร์ไลฟ์อินเตอร์เนชันแนลกรุ๊ป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบทเทอร์ไลฟ์อินเตอร์เนชันแนลกรุ๊ป จำกัด"

บริษัท เบทเทอร์ไลฟ์อินเตอร์เนชันแนลกรุ๊ป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบทเทอร์ไลฟ์อินเตอร์เนชันแนลกรุ๊ป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบทเทอร์ไลฟ์อินเตอร์เนชันแนลกรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออกอาหารเพื่อสุขภาพทุกชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบทเทอร์ไลฟ์อินเตอร์เนชันแนลกรุ๊ป จำกัด


178 ตรอกวัดสามง่าม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบทเทอร์ไลฟ์อินเตอร์เนชันแนลกรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่

178 ตรอกวัดสามง่าม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

แผนที่บริษัท บริษัท เบทเทอร์ไลฟ์อินเตอร์เนชันแนลกรุ๊ป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบทเทอร์ไลฟ์อินเตอร์เนชันแนลกรุ๊ป จำกัด

ได้แก่ 0105559016968
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบทเทอร์ไลฟ์อินเตอร์เนชันแนลกรุ๊ป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบทเทอร์ไลฟ์อินเตอร์เนชันแนลกรุ๊ป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*