บริษัท เฟมัสเลนส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เฟมัสเลนส์ จำกัด"

บริษัท เฟมัสเลนส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เฟมัสเลนส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เฟมัสเลนส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เป็นตัวแทน นำเข้า จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับการดูแลดวงตา คอนแทคเลนส์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เฟมัสเลนส์ จำกัด


39/280 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เฟมัสเลนส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

39/280 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 82 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท เฟมัสเลนส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เฟมัสเลนส์ จำกัด

ได้แก่ 0105559016976
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เฟมัสเลนส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เฟมัสเลนส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*