บริษัท แมนเนเจอร์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แมนเนเจอร์ เรสซิเดนซ์ จำกัด"

บริษัท แมนเนเจอร์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แมนเนเจอร์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แมนเนเจอร์ เรสซิเดนซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการห้องเช่า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แมนเนเจอร์ เรสซิเดนซ์ จำกัด


205/29-30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แมนเนเจอร์ เรสซิเดนซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

205/29-30 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัท แมนเนเจอร์ เรสซิเดนซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แมนเนเจอร์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

ได้แก่ 0105559017123
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แมนเนเจอร์ เรสซิเดนซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แมนเนเจอร์ เรสซิเดนซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*