บริษัท ไบค์ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไบค์ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท ไบค์ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไบค์ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไบค์ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ เช่น จำหน่ายจักรยานและอุปกรณ์เสริม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไบค์ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด


422/90 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไบค์ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

422/90 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท ไบค์ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไบค์ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105559017131
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไบค์ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไบค์ทูเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*