บริษัท กันนีเวย์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กันนีเวย์ จำกัด"

บริษัท กันนีเวย์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กันนีเวย์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กันนีเวย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ เป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กันนีเวย์ จำกัด


139/68 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กันนีเวย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

139/68 ถนนพัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท บริษัท กันนีเวย์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กันนีเวย์ จำกัด

ได้แก่ 0105559017140
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กันนีเวย์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กันนีเวย์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*