บริษัท สแน็ค บูม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สแน็ค บูม จำกัด"

บริษัท สแน็ค บูม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สแน็ค บูม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สแน็ค บูม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายสินค้า อุปโภค บริโภค ขนมขบเคี้ยว ขนมอบกรอบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สแน็ค บูม จำกัด


25/17 ซอยพึ่งมี 50 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สแน็ค บูม จำกัด ตั้งอยู่ที่

25/17 ซอยพึ่งมี 50 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท สแน็ค บูม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สแน็ค บูม จำกัด

ได้แก่ 0105559017158
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สแน็ค บูม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สแน็ค บูม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*