บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพสต์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพสต์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพสต์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพสต์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพสต์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับส่งไปรณีย์และพัสดุภัณฑ์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพสต์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


98/190 อาคารชุดเดอะ คีย์ พหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพสต์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

98/190 อาคารชุดเดอะ คีย์ พหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 34 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพสต์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพสต์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105559017247
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพสต์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพสต์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*