บริษัท ไอ เซมมินาร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไอ เซมมินาร์ จำกัด"

บริษัท ไอ เซมมินาร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไอ เซมมินาร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไอ เซมมินาร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการสัมมนาออนไลน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไอ เซมมินาร์ จำกัด


780/167 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไอ เซมมินาร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

780/167 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท ไอ เซมมินาร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไอ เซมมินาร์ จำกัด

ได้แก่ 0105559017271
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไอ เซมมินาร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไอ เซมมินาร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*