บริษัท เท็นโจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เท็นโจ จำกัด"

บริษัท เท็นโจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เท็นโจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 25,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เท็นโจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายอาหาร เครื่องดื่ม สุรา ยาสูบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เท็นโจ จำกัด


10/176 อาคารเทรนดี้ ชั้น22 ห้อง2203B ซอยสุขุมวิท13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เท็นโจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

10/176 อาคารเทรนดี้ ชั้น22 ห้อง2203B ซอยสุขุมวิท13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เท็นโจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เท็นโจ จำกัด

ได้แก่ 0105559017336
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เท็นโจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เท็นโจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*