บริษัท ดิจิตอล เฮลท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดิจิตอล เฮลท์ จำกัด"

บริษัท ดิจิตอล เฮลท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดิจิตอล เฮลท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดิจิตอล เฮลท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ ผลิตเครื่องมือแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดิจิตอล เฮลท์ จำกัด


199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดิจิตอล เฮลท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ดิจิตอล เฮลท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดิจิตอล เฮลท์ จำกัด

ได้แก่ 0105559017387
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดิจิตอล เฮลท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดิจิตอล เฮลท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*