บริษัท ปลาวาฬ เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ปลาวาฬ เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท ปลาวาฬ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ปลาวาฬ เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ปลาวาฬ เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ปลาวาฬ เทรดดิ้ง จำกัด


3 ซอยพระยาสุเรนทร์ 16 แยก 1-1 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ปลาวาฬ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

3 ซอยพระยาสุเรนทร์ 16 แยก 1-1 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท ปลาวาฬ เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ปลาวาฬ เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105559017425
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ปลาวาฬ เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ปลาวาฬ เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*