บริษัท รีคาส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รีคาส จำกัด"

บริษัท รีคาส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รีคาส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รีคาส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย และงานก่อสร้างทุกระบบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รีคาส จำกัด


4/139 หมู่บ้านดิ ไอดอล ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รีคาส จำกัด ตั้งอยู่ที่

4/139 หมู่บ้านดิ ไอดอล ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท รีคาส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รีคาส จำกัด

ได้แก่ 0105559017441
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รีคาส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รีคาส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*