บริษัท เจนเวิร์ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจนเวิร์ค จำกัด"

บริษัท เจนเวิร์ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจนเวิร์ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจนเวิร์ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมโทรคมนาคมแบบใช้สายอื่นๆซึ่งมิได้จัดไว้ในที่อื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจนเวิร์ค จำกัด


22/120 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจนเวิร์ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

22/120 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท เจนเวิร์ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจนเวิร์ค จำกัด

ได้แก่ 0105559017450
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจนเวิร์ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจนเวิร์ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*