บริษัท ทีอาร์เอส โกลบอลพลัส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทีอาร์เอส โกลบอลพลัส จำกัด"

บริษัท ทีอาร์เอส โกลบอลพลัส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทีอาร์เอส โกลบอลพลัส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทีอาร์เอส โกลบอลพลัส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เครื่องใช้สำนักงาน ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทีอาร์เอส โกลบอลพลัส จำกัด


20 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก14 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทีอาร์เอส โกลบอลพลัส จำกัด ตั้งอยู่ที่

20 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย28 แยก14 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ทีอาร์เอส โกลบอลพลัส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทีอาร์เอส โกลบอลพลัส จำกัด

ได้แก่ 0105559017506
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทีอาร์เอส โกลบอลพลัส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทีอาร์เอส โกลบอลพลัส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*