บริษัท ศูนย์วิชาการครบวงจร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ศูนย์วิชาการครบวงจร จำกัด"

บริษัท ศูนย์วิชาการครบวงจร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ศูนย์วิชาการครบวงจร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ศูนย์วิชาการครบวงจร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการแนะแนวและพัฒนาความรู้ด้านการศึกษา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ศูนย์วิชาการครบวงจร จำกัด


789 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ศูนย์วิชาการครบวงจร จำกัด ตั้งอยู่ที่

789 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท ศูนย์วิชาการครบวงจร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ศูนย์วิชาการครบวงจร จำกัด

ได้แก่ 0105559017514
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ศูนย์วิชาการครบวงจร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ศูนย์วิชาการครบวงจร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*