บริษัท เอฟแอนด์ซี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอฟแอนด์ซี จำกัด"

บริษัท เอฟแอนด์ซี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอฟแอนด์ซี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอฟแอนด์ซี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายส่งปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอฟแอนด์ซี จำกัด


31 ซอยลาดพร้าว 138 (มีสุข) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอฟแอนด์ซี จำกัด ตั้งอยู่ที่

31 ซอยลาดพร้าว 138 (มีสุข) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท เอฟแอนด์ซี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอฟแอนด์ซี จำกัด

ได้แก่ 0105559017522
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอฟแอนด์ซี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอฟแอนด์ซี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*