บริษัท วอลลุ่ม เอ็กซ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วอลลุ่ม เอ็กซ์ จำกัด"

บริษัท วอลลุ่ม เอ็กซ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วอลลุ่ม เอ็กซ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วอลลุ่ม เอ็กซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย สิ่งทอ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วอลลุ่ม เอ็กซ์ จำกัด


28/10 หมู่บ้านฮาบิเทีย วัชรพล ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วอลลุ่ม เอ็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

28/10 หมู่บ้านฮาบิเทีย วัชรพล ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท วอลลุ่ม เอ็กซ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วอลลุ่ม เอ็กซ์ จำกัด

ได้แก่ 0105559017565
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วอลลุ่ม เอ็กซ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วอลลุ่ม เอ็กซ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*