บริษัท กลิทเทอร์ พูช เวิลด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กลิทเทอร์ พูช เวิลด์ จำกัด"

บริษัท กลิทเทอร์ พูช เวิลด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กลิทเทอร์ พูช เวิลด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กลิทเทอร์ พูช เวิลด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายชุดเสื้อผ้าสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กลิทเทอร์ พูช เวิลด์ จำกัด


142/232 หมู่บ้านเดอะ แพลนท์ บางแค ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กลิทเทอร์ พูช เวิลด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

142/232 หมู่บ้านเดอะ แพลนท์ บางแค ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท กลิทเทอร์ พูช เวิลด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กลิทเทอร์ พูช เวิลด์ จำกัด

ได้แก่ 0105559017573
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กลิทเทอร์ พูช เวิลด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กลิทเทอร์ พูช เวิลด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*