บริษัท 824 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 824 จำกัด"

บริษัท 824 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 824 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 824 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การขายยานยนต์ใหม่ ชนิดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 824 จำกัด


59/1 ซอยเจริญรัถ4 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 824 จำกัด ตั้งอยู่ที่

59/1 ซอยเจริญรัถ4 ถนนเจริญรัถ แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท บริษัท 824 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 824 จำกัด

ได้แก่ 0105559017620
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 824 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 824 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*