บริษัทมหาชนจำกัด ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัทมหาชนจำกัด ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)"

บริษัทมหาชนจำกัด ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัทมหาชนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/09/2545

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัทมหาชนจำกัด ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 14,285,700,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/09/2545 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัทมหาชนจำกัด ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัทมหาชนจำกัด ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)


333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัทมหาชนจำกัด ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

333 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

แผนที่บริษัท บริษัทมหาชนจำกัด ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัทมหาชนจำกัด ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107545000292
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัทมหาชนจำกัด ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน): 02132-1888, 02535-1111
ที่อยู่อีเมล์ บริษัทมหาชนจำกัด ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน): aotpr@airportthai.co.thลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*