บริษัทมหาชนจำกัด สยามราช จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัทมหาชนจำกัด สยามราช จำกัด (มหาชน)"

บริษัทมหาชนจำกัด สยามราช จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัทมหาชนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 2/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัทมหาชนจำกัด สยามราช จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 2/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัทมหาชนจำกัด สยามราช จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัทมหาชนจำกัด สยามราช จำกัด (มหาชน)


289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัทมหาชนจำกัด สยามราช จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรถรางสายเก่า ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

แผนที่บริษัท บริษัทมหาชนจำกัด สยามราช จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัทมหาชนจำกัด สยามราช จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000067
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัทมหาชนจำกัด สยามราช จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัทมหาชนจำกัด สยามราช จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*