บริษัทมหาชนจำกัด ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัทมหาชนจำกัด ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)"

บริษัทมหาชนจำกัด ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัทมหาชนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัทมหาชนจำกัด ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 15,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัทมหาชนจำกัด ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำวัตถุดิบ ผลิตพลอยได้ หรือวัสดุที่ไม่ต้องใช้แล้วทางธรรมชาติและทางการเกษตรมาแปรรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัทมหาชนจำกัด ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)


555 หมู่ที่ 5 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัทมหาชนจำกัด ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

555 หมู่ที่ 5 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

แผนที่บริษัท บริษัทมหาชนจำกัด ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัทมหาชนจำกัด ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000075
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัทมหาชนจำกัด ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัทมหาชนจำกัด ไร้ท์ รีแอคติเวชั่น จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*