บริษัท ดี เจ เอ็ม ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดี เจ เอ็ม ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)"

บริษัท ดี เจ เอ็ม ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 9/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดี เจ เอ็ม ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 60,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 9/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดี เจ เอ็ม ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้เช่าซื้อ และลิสซิ่งสังหาริมทรัพย์ ประเภท รถยนต์ เครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดี เจ เอ็ม ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)


496-498-500 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดี เจ เอ็ม ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

496-498-500 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000

แผนที่บริษัท บริษัท ดี เจ เอ็ม ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดี เจ เอ็ม ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000083
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดี เจ เอ็ม ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดี เจ เอ็ม ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*