บริษัทมหาชนจำกัด อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัทมหาชนจำกัด อาซีฟา จำกัด (มหาชน)"

บริษัทมหาชนจำกัด อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัทมหาชนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัทมหาชนจำกัด อาซีฟา จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 550,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัทมหาชนจำกัด อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับจ้าง ประกอบตู้ไฟฟ้า โรงงาน อาคาร อุตสาหกรรมของเอกชนทั่วไป หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัทมหาชนจำกัด อาซีฟา จำกัด (มหาชน)


5 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัทมหาชนจำกัด อาซีฟา จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

5 หมู่ที่ 1 ถนนพระราม 2 ต.คอกกระบือ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

แผนที่บริษัท บริษัทมหาชนจำกัด อาซีฟา จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัทมหาชนจำกัด อาซีฟา จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000091
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัทมหาชนจำกัด อาซีฟา จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัทมหาชนจำกัด อาซีฟา จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*