บริษัทมหาชนจำกัด เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัทมหาชนจำกัด เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)"

บริษัทมหาชนจำกัด เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัทมหาชนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัทมหาชนจำกัด เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 110,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัทมหาชนจำกัด เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัทมหาชนจำกัด เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)


700/199 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัทมหาชนจำกัด เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

700/199 หมู่ที่ 1 ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

แผนที่บริษัท บริษัทมหาชนจำกัด เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัทมหาชนจำกัด เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000105
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัทมหาชนจำกัด เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัทมหาชนจำกัด เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*