บริษัทมหาชนจำกัด ดีมาก ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัทมหาชนจำกัด ดีมาก ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)"

บริษัทมหาชนจำกัด ดีมาก ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัทมหาชนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 24/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัทมหาชนจำกัด ดีมาก ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 50,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 24/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัทมหาชนจำกัด ดีมาก ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้เช่าซื้อและลิสซิ่ง สังหาริมทรัพย์ ประเภท รถยนต์ เครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัทมหาชนจำกัด ดีมาก ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)


30/68 ซอยสุขุมวิท 41 (ภิรมย์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัทมหาชนจำกัด ดีมาก ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

30/68 ซอยสุขุมวิท 41 (ภิรมย์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัทมหาชนจำกัด ดีมาก ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัทมหาชนจำกัด ดีมาก ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000113
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัทมหาชนจำกัด ดีมาก ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัทมหาชนจำกัด ดีมาก ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*