บริษัทมหาชนจำกัด แมคทริค จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัทมหาชนจำกัด แมคทริค จำกัด (มหาชน)"

บริษัทมหาชนจำกัด แมคทริค จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัทมหาชนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 30/3/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัทมหาชนจำกัด แมคทริค จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 250,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 30/3/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัทมหาชนจำกัด แมคทริค จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง รวมถึงปลูกสร้างอาคารชุด และประมูลเพื่อรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัทมหาชนจำกัด แมคทริค จำกัด (มหาชน)


121/105 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัทมหาชนจำกัด แมคทริค จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

121/105 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้นที่ 39 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่บริษัท บริษัทมหาชนจำกัด แมคทริค จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัทมหาชนจำกัด แมคทริค จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000121
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัทมหาชนจำกัด แมคทริค จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัทมหาชนจำกัด แมคทริค จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*