บริษัทมหาชนจำกัด สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัทมหาชนจำกัด สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)"

บริษัทมหาชนจำกัด สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัทมหาชนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/4/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัทมหาชนจำกัด สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/4/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัทมหาชนจำกัด สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการทำการสำรวจ และทำเหมืองแร่ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัทมหาชนจำกัด สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)


47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัทมหาชนจำกัด สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

47/10 ซอยอมรพันธ์ 4 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัทมหาชนจำกัด สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัทมหาชนจำกัด สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000148
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัทมหาชนจำกัด สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัทมหาชนจำกัด สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

3 thoughts on “บริษัทมหาชนจำกัด สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

 1. เรียน คณะกรรมการ บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
  ด้วยกระผมเป็นตัวแทนผู้ประกอบการขนส่งและขุดขน โดยมีรถดัมพ์พ่วงและรถแบคโฮ เป็นจำนวนมาก มีความประสงค์ที่จะขอรับงานขุดขนดินในเหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งได้ประสานแล้วกับนายหน้า แต่ทำงานไม่ได้ เนื่องถูกนายหน้าตัดค่าจ้างมากเสียจนรถไม่สามารถรับจ้างได้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่าน ได้มอบหมายงานให้ดำเนินการขุดขนดังกล่าว จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
  นายจริยวัตร สกุลพรเจริญ
  0866195735

 2. ผมอยากร่วมงาน ขุดขน กับทางบริษัท ที่แม่เมาะ จะต้องทำอย่างไรครับ ที่ผมจะได้รับโอกาสในการร่วมงานกับทางบริษัท ผมมีรถขุด 320 D และสิบล้อร่วม 10 คัน
  091 8399721

 3. ผมมีความประสงค์ อยากร่วมงาน ขุดขนดิน กับทางบริษัท สหกลอิควิปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่แม่เมาะ ติดต่อ พินิจ การบูรณ์ 0819938404

Leave a Comment


*