บริษัทมหาชนจำกัด ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัทมหาชนจำกัด ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)"

บริษัทมหาชนจำกัด ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัทมหาชนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 3/4/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัทมหาชนจำกัด ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 3/4/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัทมหาชนจำกัด ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการตัวแทนนำเข้าส่งออก และตัวแทนออกของด้านพิธีการทางศุลกากรให้กับผู้ส่งออกและผู้นำเข้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัทมหาชนจำกัด ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)


88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัทมหาชนจำกัด ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่

88/8 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัทมหาชนจำกัด ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัทมหาชนจำกัด ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ได้แก่ 0107558000156
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัทมหาชนจำกัด ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน):
ที่อยู่อีเมล์ บริษัทมหาชนจำกัด ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*